برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور هنرمندان شناخته‌شده‌ی موسیقی نواحی
موسیقی اقوام مختلف ایران در تهران طنین‌انداز می‌شود
موسیقی ما- از روز پنجشنبه پنجم فروردین به مدت یک هفته در باغ فردوس، فضای باز برج میلاد، خانه مینایی، خانه ساعی، تئاتر شهر و راه آهن میزبان موسیقی اقوام و نواحی ایران است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته نوازندگان و هنرمندانی از بلوچستان، مازندران، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، لرستان، کردستان، آذربایجان، شیراز، خراسان، کرمان و گیلان این روزها میهمان پایتخت هستند تا چهره شهر را به نوایشان بیارایند. باغ فردوس، فضای باز برج میلاد، خانه مینایی، خانه ساعی، تئاتر شهر و راه آهن در طول این هفت روز میزبان موسیقی اقوام خواهند بود.
 
باغ فردوس
 

اجراهای موسیقی در باغ فردوس هر روزه در دو سانس ۱۱:۳۰ و ۱۹ برقرار خواهد بود. امروز پنجشنبه (پنجم فروردین) ساعت ۱۱:۳۰، موسیقی هرمزگان- لاوان توسط گروه خماس (فرید جزایری) اجرا شد و ساعت ۱۹ موسیقی آذری (وحید اسدالهی) در این مکان به گوش می‌رسد.
 
جمعه (ششم فروردین) سانس اول به گروه موسیقی آذری (وحید اسدالهی) و سانس دوم به گروه کوبکا (دانیال دانشور) از خطه خوزستان- آبادان اختصاص دارد. شنبه (هفتم فرودین) در اولین سانس باغ فردوس، گروه سار (امیر تنگسیری) از خطه خوزستان- آبادان و در دومین سانس گروهی از سیستان و بلوچستان (گل محمد بلوچی و فاروق رحمانی) مستقر خواهند بود.
 
یکشنبه (هشتم فروردین) سانس اول به گروه موسیقی خراسان (ایوب سعیدی) و سانس دوم به گروه فانوس (امین فیروزپور) از خطه بوشهر اختصاص دارد. دوشنبه (نهم فروردین) ساعت ۱۱:۳۰ باغ فردوس میزبان موسیقی بوشهر -گروه فانوس (امین فیروزپور) و ساعت ۱۹ میزبان موسیقی لرستان- گروه سورنای (احسان عبدی‌پور و فرج علی‌پور) خواهد بود.
 
سه‌شنبه (دهم فروردین) در اولین سانس باغ فردوس، موسیقی گیلان (ناصر وحدتی) و در دومین سانس موسیقی خوزستان (مهدی ساکی) نواخته می‌شود. چهارشنبه (یازدهم فروردین) گروه موسیقی آنامیس (حسین اصیلی) از هرمزگان-میناب میهمان سانس اول باغ فردوس و گروه موسیقی خوزستان (مهدی ساکی) میهمان دومین سانس آن خواهند بود.
 
موسیقی اقوام در فضای باز برج میلاد
 
اجراهای موسیقی در برج پایتخت از جمعه (ششم فروردین) ساعت ۱۸ برقرار خواهد بود. نخستین اجرا در این مکان به گروه لیان (محسن شریفیان) از خطه بوشهر، دومین اجرا در شنبه (هفتم فروردین) به گروه کوکری (عباد محمدی) از مازندران و سومین اجرا در یکشنبه (هشتم فروردین) به خطه سیستان و بلوچستان (گل محمد بلوچی و فاروق رحمانی) اختصاص خواهد داشت.
 
همچنین دوشنبه (نهم فروردین) گروه موسیقی از خطه خراسان (ایوب سعیدی) و گیلان (ناصر وحدتی)، سه‌شنبه (دهم فروردین) گروه‌های موسیقی آذری (وحید اسدالهی) و سه جار (زانیار حسامی) از کردستان و چهارشنبه (یازدهم فروردین) گروه سورنای (احسان عبدی پور) از لرستان میهمان برج میلاد خواهند بود.
 
طنین موسیقی در خانه مینایی

 
خانه مینایی در طول این هفته ساعت ۱۸:۳۰ میزبان موسیقی اقوام خواهد بود که پنجشنبه و جمعه (پنجم و ششم فروردین) به خیام‌خوانی اختصاص دارد. شنبه (هفتم فروردین) گروه موسیقی آذری (وحید اسدالهی)، یکشنبه (هشتم فروردین) گروه موسیقی ملل (کبیر معصومی، علیرضا محمدی، وکیل هاشمی)، دوشنبه (نهم فروردین) گروه عاشیق (احد علیشاه) و سه‌شنبه و چهارشنبه (دهم و یازدهم فروردین) گروه خیام‌خوانی میهمان این خانه تاریخی خواهند بود.
 
به دلیل اجرای موسیقی در فضای بسته خانه مینایی، ظرفیت محدودی برای حضور میهمانان در نظر گرفته شده است و متقاضیان باید از طریق سایت تیوال نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.
 
خانه ساعی و نوای ساز
 
خانه ساعی در طول این هفته ساعت ۱۹:۳۰ میزبان نوای اقوام خواهد بود که عمده اجرای آن به موسیقی ملل اختصاص دارد. این خانه پنجشنبه (پنجم فروردین) میزبان موسیقی ملل (کبیر معصومی، علیرضا محمدی، وکیل هاشمی)، جمعه (ششم فروردین) میزبان گروه کوکری (عباد محمدی) از مازندران است و مجدد شنبه (هفتم فروردین) میزبان موسیقی ملل خواهد بود.
 
گروه عاشیق (احد علیشاه)، ملل، موسیقی خراسان (ایوب سعیدی) و ملل نیز به ترتیب یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (هشتم، نهم، دهم و یازدهم فروردین) اجرا خواهند شد.
 
خانه ساعی نیز شرایط مشابه خانه مینایی داشته و به دلیل بسته بودن فضا، ظرفیت محدودی برای حضور میهمانان در نظر گرفته شده است. متقاضیان باید از طریق سایت تیوال نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.
 
جریان موسیقی در تئاتر شهر
 

مرکز شهر تهران نیز از اجرای موسیقی ملل بی‌نصیب نبوده و گروه‌های موسیقی در دو سانس ۱۱:۳۰ و ۱۷:۳۰ در این مکان به اجرا می‌پردازند. تئاتر شهر پنجشنبه (پنجم فروردین) در سانس اول میزبان خیام‌خوانی و در سانس دوم میزبان گروه موسیقی سار (امیر تنگسیری) از خطه خوزستان- آبادان و جمعه (ششم فروردین) ساعت ۱۱:۳۰ میزبان گروه کوکری (عباد محمدی) از مازندران و ساعت ۱۷:۳۰ میزبان گروه خماس (فرید جزایری) از هرمزگان- لاوان است.
 
شنبه (هفتم فروردین) سانس اول موسیقی آذری (وحید اسدالهی)، سانس دوم گروه کوبکا (دانیال دانشور) از خوزستان- آبادان اختصاص دارد، تئاتر شهر یکشنبه (هشتم فروردین) ساعت ۱۱:۳۰ میزبان گروه موسیقی سیستان و بلوچستان (گل محمد بلوچی و فاروق رحمانی) و ساعت ۱۷:۳۰ میزبان خیام‌خوانی است.
 
این مجموعه دوشنبه (نهم فروردین) در سانس اول میزبان موسیقی شیراز-قشقایی (کنعان سلمانی‌زاده) و سانس دوم میزبان گروه موسیقی آنامیس (حسین اصیلی) از هرمزگان-میناب، سه‌شنبه (دهم فروردین) ساعت ۱۱:۳۰ میزبان گروه موسیقی آنامیس و ساعت ۱۷:۳۰ میزبان گروه سورنای از لرستان (احسان عبدی‌پور و فرج علی‌پور) خواهد بود.
 
برنامه تئاتر شهر چهارشنبه (یازدهم فروردین) در سانس اول به موسیقی گیلان (ناصر وحدتی)، سانس دوم به موسیقی کردی- گروه سه جار (زانیار حسامی) اختصاص دارد.
 
اجرای موسیقی اقوام در راه‌آهن
 
جنوبی‌ترین نقطه تهران نیز قرار است در ساعت‌های ۱۱:۳۰ و ۱۷:۳۰ میزبان موسیقی اقوام شود؛ پنجشنبه (پنجم فروردین) در سانس اول میزبان عاشیق (احد علیشاه)، سانس دوم میزبان گروه موسیقی خماس (فرید جزایری) از هرمزگان- لاوان و جمعه (ششم فروردین) ساعت ۱۱:۳۰ میزبان عاشیق (احد علیشاه) و ساعت ۱۷:۳۰ میزبان موسیقی هرمزگان- گروه لور (محمد قلندری و علیرضا ملاحسینی) است.
 
شنبه (هفتم فروردین) در سانس اول به موسیقی شیراز-قشقایی (کنعان سلمانی‌زاده) و در سانس دوم به خیام‌خوانی اختصاص دارد، راه‌آهن یکشنبه (هشتم فروردین) ساعت ۱۱:۳۰ میزبان گروه موسیقی خماس و ساعت ۱۷:۳۰ میزبان موسیقی شیراز است.
 
این مکان دوشنبه (نهم فروردین) در سانس اول میزبان موسیقی هرمزگان- گروه لور و سانس دوم میزبان خیام‌خوانی، سه‌شنبه (دهم فروردین) ساعت ۱۱:۳۰ میزبان موسیقی کرمان- گروه منوجان (عباس توکلی‌نیا) و ساعت ۱۷:۳۰ میزبان گروه موسیقی خماس از هرمزگان- لاوان است.
 
همچنین برنامه راه‌آهن چهارشنبه (یازدهم فروردین) در سانس اول به موسیقی هرمزگان- لاوان- گروه خماس و سانس دوم به موسیقی کرمان- گروه منوجان اختصاص دارد.
تاریخ انتشار : شنبه 7 فروردین 1400 - 12:00

افزودن یک دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.دانلود موسیقی اقوام مختلف ایران در تهران طنین‌انداز می‌شود | موسیقی ما