یادمان «حسین منزوی» با حضور ترانه‌سرایان، شاعران و محققان برگزار شد
یادی از «حسین منزوی» در سالروز درگذشتش