نخستین جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد
برای استاد «ابراهیم قنبری‌مهر» که بهترین نوازنده ویولن قرن بیستم دوست داشت ساز او را داشته باشد
با همراهی داریوش پیرنیاکان و بهنام سامانی
با آهنگسازی داریوش پیرنیاکان و خوانندگی حمیدرضا نوربخش
با حضور عوامل تولید و جمعی از هنرمندان؛
داریوش پیرنیاکان در گفت و گو با موسیقی ما خبر داد؛
حاشیه های استعفای سخنگوی خانه موسیقی همچنان ادامه دارد
استعفای سخنگوی خانه موسیقی پس از اظهاراتش در جشن خانه موسیقی