Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
یادداشت علی اکبر شکارچی برای زادروز کیهان کلهر و اردشیر کامکار
در دومین تجربه‌ی همکاری با «رضا درمیشیان»
آغاز دور دوم پروژه «چند شب»
گفتاری به بهانه 20 خرداد، سالروز درگذشت «علی‌اصغر بهاری»
با همکاری «نگار خارکن» و آموزشگاه آنلاین ریتمیتیکا
با حضور اساتید و نوازندگان صاحب‌نام ساز کمانچه؛
توسط مؤسسه فرهنگی‌هنری چهار‌گاه؛