جمع بندی معاون کنسرواتوار چایکوفسکی از اجرای ارکسترهای ایرانی در روسیه
گفت‌وگو با رییس‌ کنسرواتوار چایکوفسکی درباره‌ی تفاهم‌نامه با بنیاد رودکی و وضعیت موسیقی کلاسیک در روسیه
دومین اجرای ارکسترهای ایرانی در روسیه
در دیدار رئیس این کنسرواتور با مدیرعامل بنیاد رودکی مطرح شد