با حضور کارشناسان به‌نام این حوزه
در همکاری با گروه «شیلر» اتفاق افتاد
در یک سالگی مجموعه «شهر صدای پارسیان» عنوان شد
پیوند میان موسیقی باروک و موسیقی اصیل ایرانی در اصفهان کلید خورد
با حضور آیدین الفت، ارد انزابی‌پور، رضا عسگرزاده، آرش پاکزاد، امیر تفرشی و رامین مظاهری برگزار شد
به همت مجموعه «شهرصدای پارسیان» برگزار می‌شود