گفتگو با «انریکو جرولا» رهبر ارکستر ایتالیایی
اجرا به زبان‌های مختلف با ارکسترهای متفاوت
گفت‌وگوی «موسیقی ما» با خواننده «در شب گیسوان تو» در آستانه کنسرتش در امریکا