برنامه یاد بعضی نفرات
 
آئین نکوداشت محمدهاشم احمدوند (مدرس و خواننده‌ی پیش‌کسوت) برگزار شدمحمد هاشم احمدوند | موسیقی ما