برنامه یاد بعضی نفرات
 
آهنگ‌ساز برجسته هم‌زمان با تولد شصت و سه‌ سالگی‌اش «ردیف افشاری» را منتشر کردشهنازی | موسیقی ما