برنامه یاد بعضی نفرات
 
آئین نکوداشت محمدهاشم احمدوند (مدرس و خواننده‌ی پیش‌کسوت) برگزار شد
در مراسم رونمایی آثار تاج اصفهانی با حضور خانواده‌ی این هنرمند و علی‌اصغر شاهزیدی بیان شدعلی‌ اصغر شاهزیدی | موسیقی ما