برنامه یاد بعضی نفرات
 
با خوانندگی حسین نورشرق و حضورِ نوازندگان نام‌آشنا
با خوانندگی حسین نورشرق و حضور نوازندگانی چون حمید قتبری، سیاوش ولی‌پور و ...
با همراهی کوارتت سولیست های ارکستر سمفونیک آکادمیک دولتی روسیهحسین نورشرق | موسیقی ما