جدول جام‌جهانی ۲۰۱۸

 
* جدول ردهبندی پایانی مسابقه پیشبینی نتایج جام جهانی *