• [محسن چاوشی]
  4.29446

  امتیاز : 85.9/100
  تعداد رأی: 1895
  ( امتیاز : 85.9/100 - 1895 رأی)
  (1895 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.64359

  امتیاز : 72.9/100
  تعداد رأی: 780
  ( امتیاز : 72.9/100 - 780 رأی)
  (780 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.354515

  امتیاز : 67.1/100
  تعداد رأی: 2093
  ( امتیاز : 67.1/100 - 2093 رأی)
  (2093 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  2.933335

  امتیاز : 58.7/100
  تعداد رأی: 255
  ( امتیاز : 58.7/100 - 255 رأی)
  (255 رأی)

  -------------------------