• [محسن چاوشی]
  4.6468

  امتیاز : 92.9/100
  تعداد رأی: 906
  ( امتیاز : 92.9/100 - 906 رأی)
  (906 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا عصار]
  3.296135

  امتیاز : 65.9/100
  تعداد رأی: 1864
  ( امتیاز : 65.9/100 - 1864 رأی)
  (1864 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.14621

  امتیاز : 62.9/100
  تعداد رأی: 1491
  ( امتیاز : 62.9/100 - 1491 رأی)
  (1491 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  2.98522

  امتیاز : 59.7/100
  تعداد رأی: 203
  ( امتیاز : 59.7/100 - 203 رأی)
  (203 رأی)

  -------------------------