• [رضا صادقی]
  3.42723

  امتیاز : 68.5/100
  تعداد رأی: 2130
  ( امتیاز : 68.5/100 - 2130 رأی)
  (2130 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.262335

  امتیاز : 65.2/100
  تعداد رأی: 2554
  ( امتیاز : 65.2/100 - 2554 رأی)
  (2554 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.037185

  امتیاز : 60.7/100
  تعداد رأی: 1479
  ( امتیاز : 60.7/100 - 1479 رأی)
  (1479 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.97701

  امتیاز : 59.5/100
  تعداد رأی: 696
  ( امتیاز : 59.5/100 - 696 رأی)
  (696 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  2.91587

  امتیاز : 58.3/100
  تعداد رأی: 1569
  ( امتیاز : 58.3/100 - 1569 رأی)
  (1569 رأی)

  -------------------------
 • [علی زند وکیلی]
  2.666665

  امتیاز : 53.3/100
  تعداد رأی: 75
  ( امتیاز : 53.3/100 - 75 رأی)
  (75 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.625435

  امتیاز : 52.5/100
  تعداد رأی: 574
  ( امتیاز : 52.5/100 - 574 رأی)
  (574 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.49356

  امتیاز : 49.9/100
  تعداد رأی: 466
  ( امتیاز : 49.9/100 - 466 رأی)
  (466 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.245455

  امتیاز : 44.9/100
  تعداد رأی: 220
  ( امتیاز : 44.9/100 - 220 رأی)
  (220 رأی)

  -------------------------
 • [شهرام میرجلالی]
  2.21951

  امتیاز : 44.4/100
  تعداد رأی: 82
  ( امتیاز : 44.4/100 - 82 رأی)
  (82 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  1.93651

  امتیاز : 38.7/100
  تعداد رأی: 189
  ( امتیاز : 38.7/100 - 189 رأی)
  (189 رأی)

  -------------------------