• [رضا صادقی]
  4.350835

  امتیاز : 87.0/100
  تعداد رأی: 419
  ( امتیاز : 87.0/100 - 419 رأی)
  (419 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.4565

  امتیاز : 69.1/100
  تعداد رأی: 931
  ( امتیاز : 69.1/100 - 931 رأی)
  (931 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  3.29661

  امتیاز : 65.9/100
  تعداد رأی: 708
  ( امتیاز : 65.9/100 - 708 رأی)
  (708 رأی)

  -------------------------
 • [محسن چاوشی]
  3.088785

  امتیاز : 61.8/100
  تعداد رأی: 1498
  ( امتیاز : 61.8/100 - 1498 رأی)
  (1498 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.04319

  امتیاز : 60.9/100
  تعداد رأی: 1366
  ( امتیاز : 60.9/100 - 1366 رأی)
  (1366 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.972975

  امتیاز : 59.5/100
  تعداد رأی: 518
  ( امتیاز : 59.5/100 - 518 رأی)
  (518 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.8942

  امتیاز : 57.9/100
  تعداد رأی: 293
  ( امتیاز : 57.9/100 - 293 رأی)
  (293 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.46284

  امتیاز : 49.3/100
  تعداد رأی: 296
  ( امتیاز : 49.3/100 - 296 رأی)
  (296 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.326085

  امتیاز : 46.5/100
  تعداد رأی: 184
  ( امتیاز : 46.5/100 - 184 رأی)
  (184 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  2.102805

  امتیاز : 42.1/100
  تعداد رأی: 107
  ( امتیاز : 42.1/100 - 107 رأی)
  (107 رأی)

  -------------------------
 • [رضا یزدانی]
  2.065215

  امتیاز : 41.3/100
  تعداد رأی: 92
  ( امتیاز : 41.3/100 - 92 رأی)
  (92 رأی)

  -------------------------