• [همایون شجریان]
  4.15859

  امتیاز : 83.2/100
  تعداد رأی: 454
  ( امتیاز : 83.2/100 - 454 رأی)
  (454 رأی)

  -------------------------
 • [محمد معتمدی]
  3.055475

  امتیاز : 61.1/100
  تعداد رأی: 703
  ( امتیاز : 61.1/100 - 703 رأی)
  (703 رأی)

  -------------------------