نادر مشایخی در یادبود زنده‌یاد «جمشید مشایخی»، قطعه‌ی «همه عمر دیر رسیدیم» را اجرا کرد
با اجرای ارکستر ملی و با قطعاتی از ساخته‌های «نادر مشایخی»
فرزندِ آهنگسازِ استاد جمشید مشایخی از وضعیتِ جسمانی پدر و همچنین حاشیه‌های این روزها می‌گوید
با صدای محمد آقایی و موسیقی پاشا هنجنی