در ادامه همکاری‌های این موزیسین با شرکت «ناکسوس»
سومین لیست ضبط آثار آهنگسازان ایرانی انجام شد