با آهنگسازی و نوازندگی تنبور رضا علی‌آبادی
با سخن‌رانی علی‌اکبر صفی‌پور، امیر شریفی، رضا صالحی و فرید الهامی
روز دوشنبه دوم بهمن روی صحنه می‌رود