با سرپرستی کوروش شاهانی و خوانندگی امیر اثنی عشری
حسین علیشاپور
آلبوم موسیقی ‌نام تو با سخنرانی صدیق تعریف،‌ هومان اسعدی، بهزاد عبدی، حسین علیشاپور و كوروش شاهانی رونمایی شد
همکاری کوروش شاهانی با حسین علیشاپور و بهزاد عبدی؛