همزمان با رونمایی از تیزر آلبوم «رد انگشتان من» عنوان شد؛