در بخش جنبی جشنواره پارسی‌زبانان اروپا ارائه می‌شود
با خوانندگی وحید تاج و سرپرستی و آهنگسازی «مهرداد ناصحی»
در میان استقبال مخاطبان از گروه «سیاوش»
با بررسی وضعیت زنان خواننده از دوره قاجار تا کنون صورت گرفت؛
سال پرکار آهنگساز و نوازنده برجسته در ایران و خارج از کشور