توضیحات سرپرست ارکستر درباره مسائل مطرح شده در گفتگوی «موسیقی ما» با استاد احمد پژمان
گفت و گوی موسیقی ما با دو تن از اعضای آنسامبل کارگاه موسیقی باروک ؛
نوشتاری در باب احوالات موسیقی کلاسیک