با حضور حسین علیزاده، لوریس چکناواریان و شهرداد روحانی رقم خورد
تازه‌ترین فعالیت نشر «هرمس» در سال جدید