9 شهریور در تالار وحدت صورت گرفت
نهم شهریورماه برگزار خواهد شد
آخر هفته‌ای همراه با موسیقی برای بانوان
با اجرای 4 و 5 شهریورماه در تالار وحدت صورت می‌گیرد