شاعر بزرگ بعد از 23 سال مجموعه شعر جدید خود را با نام «طفلی به نام شادی» منتشر کرد
اشعار منتشر نشده‌ی شاعری که موسیقی ایران وام‌دار اوست به بازار می‌آید
در کنار محمدرضا شفیعی کدکنی و امیر نادری
با حضور «محمدرضا شفیعی کدکنی» و دیگر ادبا و نویسندگان و همچنین جمعی از مردم و مسئولان
استاد بزرگ ادبیات ایران درباره‌ی جریان شعری و چیستی آن، تاثیر ملودی بر شعر و ظرفیت‌های موسیقایی اشعار حافظ سخن گفت
به مناسبت سالروز تولد استاد محمدرضا شفیعی کدکنی
حمیدرضا نوربخش