با آهنگسازی علی قمصری و رهبری پویا سرایی
گروه بی حصار در تالار رودکی روی صحنه رفت؛
سرپرست کوارتت زهی رسپینا در گفتگو با «موسیقی ما» خبر داد
بعد از ایام فاطمیه در تالار رودکی؛