چهار سانس کنسرت خواننده «عکس قدیمی» به همت موسسه «آراد» برگزار شد
گزارش تصویری از سفر بهنام صفوی و گروهش به کیش؛
کنسرت بهنام صفوی در بندرعباس برگزار شد؛