در احوالِ این‌روزهامان
درباره‌ی نقدِ موسیقی وَ نقّادی در جامعه‌ی ایرانی
درباره‌ی فضای عمومیِ این روزهای نقد و درباره‌ی جلسه های «گفتمانِ ضربِ اصول»
درباره‌ی یک کج‌فهمی
به احترامِ خودداریِ «حسینِ علیزاده» از دریافتِ نشانِ «شوالیه»یِ فرانسه
درباره‌یِ «علیِ جعفریِ پویان» وَ «آتنا اشتیاقی» به بهانه‌یِ موفقیّتِ‌شان در «جشنِ موسیقیِ ما»
پاسخی به تردیدهای این روزها در باب موفقیت اخیر یک گروه ایرانی در یک مسابقه‌ی جهانی
يادداشتى بر سرودِ ملّىِ خودمان
حرف‌هايى كه بالاخره هرازگاهى كسى بايد بگويد - قسمت دوم