برای زادروز ایرج بسطامی
ميراث و ميراث‌خواران بابك بيات؛ به بهانه درددل اخیر باربد بیات
پرونده‌ای برای آلبوم مثل مجسمه با صدای مهدی یراحی - 3
به بهانۀ خبر انتشار «پاروی بی‌قایق»