آهنگساز افسانه‌ای حرف‌هایش علیه کارگردان «هشت نفرت‌انگیز» و اسکار را تکذیب کرد
برگرفته از ساندترک «جنگوی رها از بند»؛
كارگردانان موسيقی‌دوست (2)؛