با شعر و کلام «قربان ولیئی» و موسیقی «ارشاد رازانی»