شب‌های موسیقی فارابی برگزار می‌شود
ماخولا در دانشگاه هنر کنسرت پژوهشی برگزار می‌کند