رسیتال پیانوی فرزان فدوی در تالار رودکی برگزار می‌شود