بر اساس آمار اعلام شده توسط سایت بیب تیونز مشخص شد