با داوری نوید افقه، سیامک بنایی، کامبیز گنجه‌ای و پدرام خاورزمینی و در حضور بهمن رجبی