نوازنده و آهنگ‌سازِ عضو هیات داوران جشنواره‌ی «دف، نوای رحمت» به ارزیابی این رخداد می‌پردازد
صبح جمعه، جشنواره «دف، نوای رحمت» به کار خود پایان داد