با اجرای تصنیفی در دستگاه نوا در فستیوالی در آذربایجان
اولین تجربه مستقل جوان‌ترین برگزیده «عصر جدید» در تلویزیون
نگاهی به فصل اول مسابقه «عصر جدید»
واکنشی به صحبت‌های استاد حسین علیزاده درباره جشنواره موسیقی جوان و برنامه «عصر جدید»