اولین تجربه مستقل جوان‌ترین برگزیده «عصر جدید» در تلویزیون
نگاهی به فصل اول مسابقه «عصر جدید»
واکنشی به صحبت‌های استاد حسین علیزاده درباره جشنواره موسیقی جوان و برنامه «عصر جدید»