پاسخی به یادداشت «لازم یا نالازم؛ مسأله این است» از دکتر مانی جعفرزاده
نقدی بر صحبت‌های دکتر مانی جعفرزاده درباره ارکستر موسیقی ملی ایران در گفت‌وگو با «موسیقی ما»