حضور دست‌فروشان واقعی و هنرمندان در سالن استاد امیرخانی