با خوانندگی و آهنگسازی پیام عزیزی و تنظیم فردین لاهورپور