با حضور مسئولین، هنرمندان و مدیران انجمن‌های موسیقی استان تهران