کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما گروه لیان محسن شریفیان موسیقی بوشهر
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
با هنرمندی کسری سپندار، ماهور زمانه پور و کاوه سپندار
آلبوم «وریشه» با آهنگسازی «کاوه سپندار» منتشر شد