در مراسم اسکار 2019، «رامی ملک» برنده این جایزه شد