کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما سعدالله نصیری موسیقی کردی کروه ژوانا
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
در نشست رسانه‌ای دومین نمایشگاه ساز خانه‌ی موسیقی عنوان شد