گفت‌وگوی متفاوت «موسیقی‌ ما» با آهنگساز و نوازنده‌ برجسته سبک جَز در ایران
نگاهی به چند قطعه درسبک‌های مختلف موسیقی جریان فرعی ایران _ 2
فعالیت تازه‌ی گروه پُست راکِ «کلاغ‌ها در باران»:
گفت‌وگو با هنرمندی پس از 50 سال نواختن گیتار الکتریک در قالب پرونده‌ای برای نوازنده‌های موسیقی ایران - 11