با اجرای آثاری از آهنگسازان مطرح ایرانی برگزار می‌شود