پس از انتشار رسمی آلبوم «چهار فصل»
انتشار آلبوم خواننده و شاعر جوان به صورت اینترنتی