برنامه دور چهارم پروژه «چند شب» اعلام شد
در نخستین سفر خود به شهرستان
برگزاری دور سوم این برنامه در بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران
گفت‌وگو با تهیه کننده برنامه «چند شب تار» و «چند شب کمانچه»
آغاز دور دوم پروژه «چند شب»
در شب تقدیر از پرویز مشکاتیان
با اعلام برنامه کنسرت‌ها