برگزاری دور سوم این برنامه در بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران
گفت‌وگو با تهیه کننده برنامه «چند شب تار» و «چند شب کمانچه»
آغاز دور دوم پروژه «چند شب»
در شب تقدیر از پرویز مشکاتیان
با اعلام برنامه کنسرت‌ها