رهبر سابق ارکستر ملی از تجربه همکاری با همایون شجریان و سهراب پورناظری می‌گوید