علیرضا طلیسچی
پس از سه سال ممنوع الکاری و با اخذ تمام مجوزهای لازم